Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

     Nadleśnictwo Czaplinek koordynuje edukację przyrodniczą społeczeństwa kształtując świadomość ekologiczną oraz potrzebę ochrony najcenniejszych walorów krajobrazu, uświadamiając jednocześnie wszystkie grupy wiekowe, o potrzebie gospodarowania lasami na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zaspokajanie potrzeb przemysłu drzewnego przy zachowaniu najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody, to niezwykle skomplikowane zadanie, które z powodzeniem realizujemy bazując na doświadczeniach leśników kilku pokoleń.

     W latach 2009-2011 Nadleśnictwo Czaplinek wspólnie z Gminą Czaplinek występowało do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wnioskiem, o dofinansowanie do działań edukacyjnych.

     W 2012r. dzięki zaangażowaniu pracowników Nadleśnictwo Czaplinek wystąpiło do WFOŚ i GW w Szczecinie z własnym wnioskiem pt. ‘Edukacja przyrodniczo-leśna w każdym wieku". Bliźniacze projekty zrealizowano w roku 2013. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej wyniosła 34 000 zł.

Realizowano zadania:

·         Posadźmy razem drzewko.

·         Dni otwarte nadleśnictwa.

·         Piesze rajdy zadaniowe.

·         Grzybobranie.

·         Debaty oksfordzkie.

·         Festyny.

·         Konkursy plastyczne.

·         Liczne lekcje terenowe.

     W grudniu ubiegłego roku został oddany do użytku kompleks wiat edukacyjnych pod nazwą „Hubertówka Zofiówka", współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nadleśnictwo Czaplinek postawiło sobie ambitny plan zaproszenia w to urokliwe miejsce około 2000 tysięcy osób rocznie. Tak wielkie przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów oraz zaangażowaniu w edukację wszystkich pracowników nadleśnictwa.

     Nadleśnictwo Czaplinek realizując zadania dofinansowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie jest w obustronnym partnerstwie z Wydziałem Spraw Terenowych w Złocieńcu RDOŚ w Szczecinie, Gminą Czaplinek, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Złocieniec, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Klubem Przyrodników Ostoja Pomorska, Nadleśnictwem Drawsko.

     W latach 2014-2015 zostanie stworzona trasa dla pieszych i rowerowych wycieczek w kompleksie bukowego drzewostanu pomiędzy Czaplinkiem, Łubowem, a Sikorami. Centrum kompleksu będzie system wiat, wraz z zapleczem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży na „Hubertówce Zofiówce". Na trasie zostaną wybudowane miejsca postoju oraz rozmieszczone elementy siłowni na świeżym powietrzu wraz z tablicami edukacyjnymi oraz miejscem na schronienie w postaci zadaszonych wiat.

     Dotychczasowe akcje edukacyjno-przyrodnicze były organizowane w różnych miejscach na terenie naszym oraz naszych partnerów, często nie spełniały oczekiwań uczestników między innymi z braku odpowiedniej infrastruktury. Powstanie kompleksu edukacyjno-turystycznego umożliwi w sposób bardziej merytoryczny przeprowadzenie skomplikowanych akcji. Jedną z lepszych form krzewienia aktywnych form wypoczynku oraz zwiększania świadomości ekologicznej są piesze rajdy zadaniowe dla wszystkich grup wiekowych. Organizujemy je z powodzeniem od wielu lat, rokrocznie liczba chętnych wzrasta, co najlepiej świadczy o sukcesie tej formy edukacji. Piesze rajdy zadaniowe będą sztandarową formą edukacji prowadzonej w leśnym kompleksie. Każdego roku zostaną  zorganizowane rajdy dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń seniorskich.