Asset Publisher Asset Publisher

Back

otwarcie centrum leśnego

otwarcie centrum leśnego

kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka Zofiówka"

      W dniu 6 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste  otwarcie centrum leśnego kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka- Zofiówka". Obiekt został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Położony jest na terenie parku objętego ochrona konserwatorską, w leśnictwie Sikory oraz na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych, a tym samym była to  okazja do podsumowania działalności Nadleśnictwa Czaplinek na przestrzeni ostatnich niemal 40 lat.

     Symbolicznego otwarcia dokonali: Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Sylwester Major, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jan Sachs oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek Robert Frutczak. Pracownicy nadleśnictwa zaprezentowali zebranym gościom wybrane zagadnienia i sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych, które będą realizowane w ramach programu „Edukacja przyrodniczo-leśna w każdym wieku".

     Nowo powstały obiekt pozwoli Nadleśnictwu Czaplinek koordynować edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa kształtując świadomość ekologiczną oraz potrzebę ochrony najcenniejszych walorów krajobrazu, uświadamiając jednocześnie wszystkie grupy wiekowe, o potrzebie gospodarowania lasami na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zaspokajanie potrzeb przemysłu drzewnego przy zachowaniu najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody, to niezwykle skomplikowane zadanie, które z powodzeniem realizujemy bazując na doświadczeniach leśników kilku pokoleń.

     Nadleśniczy Robert Frutczak wyróżnił przedstawicieli instytucji współpracujących z Nadleśnictwem Czaplinek wręczając im symboliczne upominki.

     Wyróżnieni zostali: Jan Sachs, Dorota Janicka, Adam Kośmider, Zenon Maksalon, Aleksander Fudała, Adam Czernikiewicz, Arkadiusz Kornacki, Robert Buszta, Bogusław Ptak , Franciszek Gąsienica, Marcin Makar, Krzysztof Sienkiewicz, Krzysztof Straszkiewicz, Marek Mikołajczak, Radosław Grzegorczyk, Jacek Winnicki, Zbigniew Łukomski, Władysława i Marian Todys.

     Należy podkreślić, iż tylko kompleksowe, wspólnie podejmowane działania, a w szczególności osobiste zaangażowanie ludzi reprezentujących instytucje ochrony przyrody może sprawić, iż troska o wspólne dziedzictwo przyrodnicze przyniesie wymierne efekty. Wspólne działania edukacyjne niewątpliwie przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz do popularyzacji działań ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w warunkach zrównoważonego rozwoju.