Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

      Nadleśnictwo Czaplinekpołożone jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatu drawskiego oraz szczecineckiego. Obszar został ukształtowany w trakcie pomorskiej fazy zlodowacenia bałtyckiego i późniejszego okresu erozji, za czym mogą przemawiać licznie występujące na tym obszarze moreny czołowe i kemy jak również jeziora rynnowe. Największym zbiornikiem wodnym na obszarze Nadleśnictwa jest jezioro Drawsko, które jest drugim pod względem głębokości jeziorem w Polsce.

     Według regionalizacji lasy Nadleśnictwa leżą na pograniczu dwóch krain przyrodniczo-leśnych. Południowa i północna część Nadleśnictwa leży w I Krainie-Bałtyckiej, natomiast środkowa część w III Krainie – Wielkopolsko-Pomorskiej.

 

     Nadleśnictwo Czaplinek podlega  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Swoim obszarem obejmuje 15,65 tys ha gruntów Skarbu Państwa i jest podzielone na dwa obręby:

·         Piława - pow. 10322 ha

·         Czaplinek – pow. 5331 ha

     Lasy pokrywają ponad 34 % powierzchni a średni wiek drzewostanów to 55 lat.