Asset Publisher Asset Publisher

Lasy niepaństwowe

W Polsce ok. 17% gruntów leśnych znajduje się we władaniu podmiotów prywatnych nad którymi nadzór sprawowany jest przez leśników oraz starostwa powiatowe

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany jest na terenie administrowanym przez naszą jednostkę odpowiednio przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Szczecinku.