Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Od tysiącleci gospodarka łowiecka nieprzerwanie towarzyszy człowiekowi dawniej jako zapewnienie bytu dzisiaj jako pasja i hobby myśliwych. Ich zaangażowanie we właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich, polowania oraz kultywowanie kultury łowieckiej tworzy obecny obraz polskiego myślistwa.

 

     Nadleśnictwo Czaplinek nie posiada obwodów wyłączonych z dzierżawienia. Nadleśnictwo nadzoruje  gospodarkę łowiecką  prowadzoną  przez  pięć kół łowieckich:

1. „RYŚ" Szczecinek

2. „DARZBÓR" Szczecinek

3. „SOKÓŁ" Piława

4. „Myśliwiec" Czaplinek

5. „Żbik" Budowo

     Koła łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką na łącznej powierzchni :41880 ha w tym pow. leśnej :15701 ha. Wg ostatniej inwentaryzacji na terenie n-ctwa Czaplinek bytuje 835 szt. jeleni, 1509szt.saren, 695szt. dzików, 18 danieli oraz lisy, jenoty, borsuki, kuny, zające, kuropatwy, kaczki, wydry, bobry, bażanty. Rocznie pozyskuje się ok.600 szt.jeleni, 490 szt.saren, 880szt. dzików. Problemem n-ctwa jest nadmiar jeleni, które powodują znaczne szkody w uprawach i młodnikach. Dlatego n-ctwo wydaje rokrocznie znaczne kwoty, w celu zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny poprzez grodzenia, smarowanie drzewek odstraszającymi środkami chemicznymi, palikowanie, osłonkowanie i inne. Najistotniejsze jednak jest dostosowanie ilości zwierzyny do stanów, zapewniającym lasom stabilny i bezpieczny rozwój. Również rosnące stany populacji bobrów stanowią coraz większe zagrożenie dla istniejących drzewostanów.