Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czaplinek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, która posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej. Gwarantują one, że lasy Nadleśnictwa są zarządzane w sposób właściwy, z szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.

 

Forest Stewardship Council - FSC

Międzynarodowy certyfikat FSC od 2007 roku potwierdza, iż gospodarka leśna na terenie naszego nadleśnictwa jest prowadzona na każdym etapie gospodarowania zgodnie z standardem - od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do pozyskania i sprzedaży drewna. Świadczy także o spójnej realizacji celów na wszystkich zakresach działalności zwłaszcza ekologicznej, społecznej i ekonomicznej.

 

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes - PEFC

Uzyskany w 2011 roku międzynarodowy certyfikat PEFC potwierdza rzetelności pracy i zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasami.