Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

     Lasy Nadleśnictwa Czaplinek położone są na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjno – wypoczynkowych.

Podstawowymi obiektami edukacji leśnej w Nadleśnictwie Czaplinek są:

- wiata „Hubertówka Zofiówka" wraz z plenerowymi grami edukacyjnymi znajdująca się na terenie Leśnictwa Sikory,

- świetlica w biurze Nadleśnictwa,

- ścieżki edukacyjne,

- szlaki turystyczne,

- miejsca postoju.

 

Na terenie Nadleśnictwa Czaplinek znajdują się trzy ścieżki dydaktyczne:

1. Ścieżka dydaktyczna „Wyspa Bielawa" – piesza ścieżka florystyczno-faunistyczna o długości 4 km, zlokalizowana na największej wyspie jeziora Drawsko.

2. Ścieżka przyrodnicza „Spyczyna Góra – Jezioro Prosino" –o długości 16,5 km przeznaczona dla turystyki pieszej i rowerowej, zlokalizowana pomiędzy jeziorami Żerdno i Prosino.

3. Ścieżka przyrodnicza „Kukówka" – o długości 3,8 km, przeznaczona dla turystyki pieszej i rowerowej.

 

Poza tym przez teren Nadleśnictwa przebiega wiele szlaków turystycznych:

Szlaki piesze:

-„Szlak wzniesień moreny czołowej"

- „Szlak Szwajcarii Połczyńskiej"

- „Szlak Solny"

- „Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego"

- „Szlak nieoznakowany wokół Jeziora Pile"

 

Szlaki rowerowe:

- „ Dolina Pięciu Jezior"

- „Kraina Zaklętego Trójkąta"

- „Greenway – Naszyjnik Północy"

- „ Dookoła Jeziora Siecino"

- „Drawa"

- „Kraina małych jezior"

- „Wzgórza nad Parsętą"

- „Dolina Parsęty"

- „Nad Jezioro Ciemino"

 

Szlaki konne:

- „Pojezierza Drawskiego"

- „Szlak konny czarny"

- „Szlak konny czerwony"

 

Szlaki kajakowe:

- „Szlak kajakowy – Piława"

- „Szlak kajakowy rzeką Drawą im. Karola Wojtyły"

- „Szlak Kajakowy rzeką Parsętą".