Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czaplinek zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 15,7 tyś. ha na obszarze dwóch obrębów – Czaplinek i Piława.

Nadleśnictwo Czaplinek podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nadleśnictwo graniczy z następującymi jednostkami LP: od północnego zachodu – z Nadleśnictwem Świdwin (na krótkim odcinku), od północy – z Nadleśnictwem Połczyn, od wschodu – z Nadleśnictwem Szczecinek, od południowego wschodu – z Nadleśnictwem Borne Sulinowo, od południa – z Nadleśnictwem Świerczyna, od zachodu – z Nadleśnictwem Złocieniec. W odniesieniu do ogólnego podziału administracyjnego kraju, Nadleśnictwo położone jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Czaplinek na ul. Drahimskiej 13, w oddz. 162A h ( obręb Czaplinek ).

 

Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Czaplinek, w rozbiciu na gminy, wynosi:

Gmina Barwice                             8344,96 ha

Miasto Barwice                               369,48 ha

Gmina Borne Sulinowo                15469,99 ha

Gmina Grzmiąca                           2906,11 ha

Gmina Szczecinek                           263,42 ha

Powiat szczecinecki                  27353,96 ha

Gmina Czaplinek                         12320,72 ha

Miasto Czaplinek                             559,15 ha

Gmina Ostrowice                           2055,64 ha

Gmina Złocieniec                           3224,38 ha

Miasto Złocieniec                             238,98 ha

Powiat drawski                           18398,87 ha

Gmina Połczyn Zdrój                          59,09 ha

Powiat świdwiński                             59,09 ha

RAZEM NADLEŚNICTWO              45811,92  ha

     Nadleśnictwo Czaplinek nie prowadzi nadzoru nad lasami innych własności.

   Łączna powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosi 570,69 ha, w tym: osób fizycznych - 306,14 ha, osób prawnych - 264,55 ha. Poza tym w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czaplinek zlokalizowanych jest 473,57 ha lasów Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

    Ponad połowa lasów Nadleśnictwa Czaplinek (61,7%) skupiona jest w 2 dużych kompleksach o powierzchni w przedziale „powyżej 2000,00 ha". Jednakże najwięcej jest kompleksów małych, do 5,00 ha (łącznie – 156); zajmują one 1,5% powierzchni wszystkich lasów Nadleśnictwa. Stosunkowo dużo jest też kompleksów od 5,01 do 20,00 ha (30) oraz od 20,01 do 100,00 ha (22). Łącznie kompleksy od 5,01 ha do 100,00 ha zajmują 7,2% powierzchni. Ogólnie można stwierdzić, że rozdrobnienie lasów Nadleśnictwa Czaplinek jest duże. Grunty leśne skupiają się w 217 kompleksach. Średnia powierzchnia kompleksu wynosi 67,68 ha

Tło siedliskowe Nadleśnictwa tworzą:

·         BMśw – 6297,07 ha (44,0%),

·         Lśw –4069,22 ha (28,4%),

·         LMśw – 1914,80 ha (13,4%),

·         Bśw – 1031,35 ha (7,2%).

 

Pozostałe siedliska zajmują w sumie 7,0%, w tym:

·         1,9% (275,98 ha) – BMb;

·         1,5% (218,88 ha) – Ol;

·         1,3%(185,23 ha) – LMb;

·         1,2% (173,07 ha) – LMw,

·         reszta występuje symbolicznie.

 

Siedliska borowe występują łącznie na 53,5% powierzchni, a siedliska lasowe na 46,5%.

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

· świeże – 93,0% powierzchni (13312,44 ha),

· wilgotne – 2,0% powierzchni (284,35 ha),

· bagienne – 5,0% powierzchni (721,19 ha).