Asset Publisher Asset Publisher

Back

Telefon alarmowy dot. zniszczeń miejsc rozrodu i lęgów ptaków

Telefon alarmowy dot. zniszczeń miejsc rozrodu i lęgów ptaków

Nadleśnictwo Czaplinek mając na względzie potrzebę jeszcze lepszej ochrony miejsc rozrodu i lęgów ptaków wprowadziło decyzją Nadleśniczego system ograniczania przypadków nieumyślnego ich niszczenia w czasie wykonywanych różnych prac gospodarczych. Obejmuje on również działania minimalizujące negatywne skutki w sytuacjach zniszczenia lub zagrożenia zniszczeniem miejsc lęgu, gniazd, dziupli.

W okresie lęgowym wszystkie prace z zakresu pozyskania drewna i pielęgnowania lasu będą poprzedzone lustracjami powierzchni, które nastawione będą na lokalizowanie miejsc rozrodu i lęgu ptaków. Wszystkie te miejsca będą opisane i oznaczone w terenie tak aby prowadzone prace w żaden sposób nie wpływały na lęgi.

Wyznaczono koordynatora, którego zadaniem jest reagowanie na wszystkie informacje dotyczące przypadków zniszczenia stanowiska lęgowego na terenie nadleśnictwa.

Aby zgłosić przypadek zagrożenia zniszczeniem lub zniszczenia stanowiska lęgowego prosimy dzwonić pod numer +48 668480242.

 

W każdej sytuacji podejmować będziemy działania ratunkowe w celu stworzenia szansy na pomyślne dokończenie lęgów ptaków, albo przez stworzenie odpowiednich warunków na miejscu, albo przez dostarczenie piskląt do właściwych terytorialnie ośrodków rehabilitacji.

 

Aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

(https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce).