Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Czaplinek zlokalizowanych jest pięć rodzajów przyrodniczych obiektów chronionych o charakterze powierzchniowym powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Drawski Park Krajobrazowy utworzony w 1979 roku, (powierzchnia 41430 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Czaplinek 18801,19 ha) obejmujący swym zasięgiem najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment Pojezierza Drawskiego, w tym obszar tzw. Szwajcarii Połczyńskiej. Obszar ten wyróżnia zróżnicowana rzeźba terenu, liczne jeziora i cieki wodne, bogata flora i fauna, liczne parki zabytkowe oraz czyste i mało zmienione środowisko.