KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Czaplinek
Nadleśnictwo Czaplinek
+48 94 375 50 43
+48 94 375 50 46

ul. Kalinowa 1

78-550 Czaplinek

Nadleśniczy
Daniel Lemke
+48 94 375 50 43
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Nowakowski
+48 94 375 50 43
Główny Księgowy
Anna Łukomska
+48 94 375 50 43
Inżynier Nadzoru
Łukasz Łukomski
+48 94 375 50 43
Inżynier Nadzoru
Aleksandra Półtorak- Tomecka
+ 48 94 375 50 43
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego
Monika Borowczyk
+48 94 375 50 43
Komendant posterunku Straży Leśnej
Bartosz Częszak
698 648 331
TELEFON ALARMOWY
Pełnomocnik Nadleśniczego
+48 694 464 498
Telefon alarmowy dot. zniszczeń miejsc rozrodu i lęgów ptaków
Paweł Nowakowski
668 480 242

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Kliszczak
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 602 365 720
Norbert Wons
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu i ppoż.
Tel.: +48 728 459 019
Tomasz Lubczyński
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: +48 604 964 147
Maciej Sztorc
Specjalista SL ds. gospodarki towarowej
Tel.: 600 424 896
Joanna Zagata
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: +48 696 080 878

Księgowość

Anna Todys
Starszy Księgowy
Tel.: +48 94 375 50 43
Marzena Marecka
Księgowy
Tel.: +48 94 375 50 43
Anna Jaskółka
Księgowy
Tel.: +48 94 375 50 43

Kadry

Magdalena Derda
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: +48 94 375 50 43

Dział administracyjno- gospodarczy

Iwona Wons
Specjalista ds administracyjnych
Tel.: +48 94 373 00 44
Małgorzata Małek
Specjalista ds administracyjnych
Tel.: +48 94 373 00 44
Anna Kęsicka
Sekretarka
Tel.: +48 94 375 50 43
Mariusz Zalewski
Pracownik obsługi nadleśnictwa
Tel.: +48 696 069 109

Straż Leśna

Bartosz Częszak
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta posterunku straży leśnej
Tel.: +48 698 648 331
Bogusz Rolbiecki
Strażnik leśny
Tel.: +48 733 399 370

Ochrona Danych Osobowych

Agnieszka Zientek-Wolska
Inspektor Ochrony Danych Osobowych