Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czaplinek będąca jednostką RDLP w Szczecinku posiada dwa certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

CERTYFIKATY GOSPODARKI LEŚNEJ

FSC (SGS-FM/COC-000008)

W 2007 roku RDLP Szczecinek w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Czaplinek uzyskało międzynarodowy certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). Certyfikat potwierdza, iż gospodarka leśna na terenie naszego nadleśnictwa jest prowadzona poprawnie na każdym etapie - od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie - pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. W 2012 roku certyfikat ten po przeprowadzeniu audytu wznawiającego został utrzymany na kolejne 5 lat.

PEFC (PL PEFC-11/0033)

Kolejnym potwierdzeniem rzetelności pracy leśników na terenie RDLP Szczecinek, czyli także w czaplineckich lasach jest uzyskany w 2011 roku międzynarodowy certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), który potwierdza zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z Polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

 

     Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.