Wydarzenia Wydarzenia

RAJD ROWEROWY

ORGANIZATORZY:

·         Nadleśnictwo Czaplinek

·         Czaplinecki Ośrodek Kultury

·         Miasto i Gmina Czaplinek

·         Wdział Spraw Terenowych w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

ADRESACI:

Impreza adresowana jest do rodzin z terenu powiatu drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego i świdwińskiego.

CEL IMPREZY:

-       Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Czaplinek oraz Pojezierza Drawskiego, w tym Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszarów Natura 2000: „ Ostoja Drawska" i „Jeziora Czaplineckie".

-       Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz terenów leśnych jako podstawy do prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

-       Popularyzacja zasad ochrony przyrody oraz poznanie wpływu zrównoważonej gospodarki leśnej na środowisko.

TERMIN RAJDU:

19.07.2014 r. godz. 1100

 

WARUNKI TECHNICZNE RAJDU:

·         Impreza o charakterze terenowym.

·         Forma – rajd rowerowy zadaniowy z elementami konkursu.

·         Uczestnicy: drużyny max 4 osobowe.

·         Trasa wyznaczona będzie na terenie Nadleśnictwa Czaplinek w okolicy miejscowości Sikory-Łubowo-Rakowo.

·         Długość trasy ok. 25  km.

·         Podczas rajdu drużyny będą miały do wykonania zadania z zakresu ogólnej wiedzy przyrodniczo-leśnej, gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), zasad ppoż., BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

·         Trasa rajdu wyznaczona będzie po terenie leśnym. Z dokładnym jej przebiegiem uczestnicy zapoznają się w dniu rajdu. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczoną trasą. Miejsce startu i mety wyznaczone będzie w okolicy leśniczówki Sikory i „Hubertówki Zofiówki", położonej w odległości około 4 km od Czaplinka (droga krajowa nr 20) w kierunku Szczecinka.

NAGRODY:

- Kubki z logo Nadleśnictwa Czaplinek, smycze, zestawy miodów Drahimskich,

- dla wszystkich uczestników rajdu „Foldery Nadleśnictwa Czaplinek",

- skromny poczęstunek przy ognisku dla uczestników rajdu.

 

ZGŁOSZENIA:

W terminie do 16.07.2014 r. drogą pocztową lub mailową na adres:

Nadleśnictwo Czaplinek

ul. Drahimska 13,

78-550 Czaplinek,

Tel. (94) 375-50-43/44

fax. (94) 374 50 46

e-mail: m.butkiewicz@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Wszelkich niezbędnych nie zbędnych informacji udziela Małgorzata Butkiewicz tel.: 663 410 191.


Inne wydarzenia Inne wydarzenia