Asset Publisher Asset Publisher

Back

WYKAZ OBIEKTÓW

WYKAZ OBIEKTÓW

Nadleśnictwo Czaplinek w zakładce Turystyka- Cennik turystyczny udostępnia Państwu Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek z dnia 20 marc 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i obowiązków komisji oraz zasad przeglądów obiektów turystycznych,rekreacyjnych, drzewostanów przyległych do nieruchomości innej własności oraz do dróg publicznych i udostepnionych dla ruchu pojazdów mechanicznych przez teren Nadleśnictwa Czaplinek. 

W wyżej wymienionej zakładce znajdą Państwo:

1.  Wykaz obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Czaplinek

2. Regulamin obowiązujący przy korzystaniu ze szlaków i obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Czaplinek.

3. Mapy szlaków turystycznych

4. Piktogram nt. bezpieczeństwa wypoczynku i potencjalnych ryzyk