Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Samorządów

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Samorządów

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Samorządów

W grudniu 2020 roku oddano do użytkowania wyremontowany w ramach wspólnego projektu z Gminy i Nadleśnictwa Czaplinek odcinek drogi gminnej łączący miejscowość Karsno z drogą krajową nr 20. Jest to jeden z szlaków komunikacyjnych na terenie leśnictwa Sikory.

Remont polegał na ułożeniu dwuśladowym płyt typu YOMB na odcinku 403 mb.

Łączny koszt prac wyniósł 101 099,19 zł, z czego 50 000,00 zł stanowiły środki przekazane przez Nadleśnictwo Czaplinek.

Realizacja zadania przyniosła oczekiwane rezultaty przekładające się na poprawienie stanu technicznego drogi oraz zwiększenie komfortu jazdy.

Inwestycja stanowi przykład dobrej współpracy Nadleśnictwa Czaplinek z Samorządami. W ramach projektów realizowanych przez Lasy Państwowe i jednostki Samorządowe w naszym Nadleśnictwie w latach 2019-2020 wykonano inwestycje na kwotę 332 142,43 zł,  w których wkład Nadleśnictwa wynosił 150 000 zł.