Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lasy dobre do wypoczynku

Lasy dobre do wypoczynku

Nadleśnictwo Czaplinek położone w sercu pojezierza Drawskiego oferuje turystom obok malowniczych dużych jezior, piękne wielogatunkowe i różnowiekowe lasy gospodarcze i ochronne. Pojezierze zachwyca mnóstwem form krajobrazowych: morenowych pagórków poprzecinanych wąwozami i bagnami, pól sandrowych, jezior morenowych, na których mamy mozaikę pól i lasów.

Dla podróżnych i turystów przygotowaliśmy 7 miejsc postoju pojazdów:

  • DK nr 20 na odcinku między Czaplinkiem a Silnowem 3 MPP
  • DW 171 na odcinku między Czaplinkiem a Grzmiącą 3 MPP
  • DW 172 na odcinku między Szczecinkiem a Barwicami 1 MPP.

Przy szlakach turystycznych posiadamy 24 miejsca odpoczynku składające się z zadaszonych wiat ze stołami, ławostołów, stojaków na rowery i tablic informacyjno-edukacyjnych.

Dla ceniących ciszę i bliski kontakt z przyrodą przygotowaliśmy 2 miejsca biwakowe nad jeziorem Rakowskim na 20 namiotów.

Dla miłośników survivalu i bushcraftu w ramach projektu „Zanocuj w lesie” wyznaczyliśmy 2 obszary Piaseczno i Komorze (start od 1 maja) - szczegóły na stronie www.czaplinek.szczecinek.lasy.gov.pl w zakładce aktualnosci.

Na naszym terenie mamy liczne formy ochrony przyrody:

  1. Drawski Park Krajobrazowy z otuliną
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie
  3. Obszary Natura 2000: Ostoja Drawska, Jeziora Czaplineckie, Dorzecze Parsęty.
  4. Rezerwat Przyrody „Przełom rzeki Dębnicy” i Rezerwat „Jezioro Prosino”.
  5. 74 pomniki przyrody w tym 11 głazów narzutowych.
  6. Liczne stanowiska zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową w tym 4 strefy ptaków.

Przez urozmaicone tereny przebiegają ścieżki i szlaki turystyczne.

Ścieżka dydaktyczna „Wyspa Bielawa" – ścieżka florystyczno-faunistyczna, o długości ok. 4 km, zlokalizowana i wytyczona na największej wyspie jeziora Drawsko, przeznaczona dla turystyki pieszej. Ścieżkę, na której można spotkać zwierzęta leśne oraz wiele gatunków płazów i ptaków, wyposażono w miejsca do obserwacji, w tym wieżę obserwacyjną. Na trasie ścieżki, podzielonej na osiem przystanków, znajduje się także inna infrastruktura turystyczna służąca zwiedzającym, m.in.: tablice informacyjne, ławki dla osób odpoczywających, altanka i ławostoły oraz miejsce na ognisko. Na wyspę można dotrzeć statkiem spacerowym, pływającym po jeziorze lub wypożyczonym sprzętem pływającym.

Ścieżka przyrodnicza „Spyczyna Góra – Jezioro Prosino” – położona w środkowej części DPK, pomiędzy jeziorami Żerdno i Prosino, o długości 16,5 km, przeznaczona dla turystyki pieszej i rowerowej. Na początku ścieżki, przy ruinach zamku Drahim, postawiono tablicę informacyjną oraz mapę z przebiegiem trasy. Ścieżka ma siedem przystanków. Oznakowana jest słupkami z logo ścieżki oraz tablicami informacyjnymi. Łączy dwa ciekawe miejsca: jedno z najwyższych okolicznych wzniesień – Spyczyną Górę oraz rezerwat ornitologiczny „Jezioro Prosino” z miejscami lęgowymi i bytowymi ptaków wodnych i błotnych. Na trasie obejrzeć można kolonię gniazdową czapli siwej, tzw. czapliniec. Niewątpliwą atrakcją jest postawiona w pobliżu Spycznej Góry wieża widokowa, z której można oglądać panoramę DPK oraz ambona widokowa z altanką wypoczynkową i miejscem na ognisko, ulokowane przy rezerwacie.

Ścieżka przyrodnicza „Kukówka” – wybudowana w 2009 r., o długości 3,8 km, przeznaczona dla turystyki pieszej i rowerowej. Na trasie ścieżki zlokalizowano 5 przystanków a jej przebieg oznakowano słupkami z rysunkiem niezapominajki i tablicami informacyjno-edukacyjnymi. Początek ścieżki znajduje się przy cmentarzu w miejscowości Czarne Wielkie, koniec - nad jeziorem Kołbackim, jednym z najwyżej położonych jezior w okolicy Czaplinka (o 32 m wyżej niż jezioro Drawsko i Żerdno). Trasę uatrakcyjnia najwyższe na terenie gminy Czaplinek wzniesienie - Kukówka, położone w oddz. 297l, w obrębie Piława.

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze

„Szlak wzniesień moreny czołowej” – zielony szlak pieszy, o długości 158 km, prowadzi wzdłuż ciągu polodowcowych jezior trasą: Złocieniec – Czaplinek – Szczecinek – Biały Bór – Żydowo. Część szlaku przebiega terenami Nadleśnictwa Czaplinek, przez miejscowości: Cieszyno – Głęboczek – Rzepowo – Piaseczno – Siemczyno oraz Czaplinek – Stare Drawsko – Żerdno – Sikory – Rakowo – Strzeszyn – Międzylesie – Piława, głównie lasami leśnictw: Worowo, Piaseczno, Łubowo, Rakowo i Międzylesie. Szlak dość łatwy do przemierzenia, dostępny również dla rowerzystów.

„Szlak Szwajcarii Połczyńskiej” lub „Leśny” – niebieski szlak pieszy, o długości 57 km, prowadzi przez malownicze zakątki DPK z Połczyna Zdroju do Czaplinka. Odcinek trasy Czarne Wielkie – Jezioro Komorze – Sikory – Jezioro Dołgie Wielkie – Czaplinek prowadzi terenami leśnymi leśnictw: Polne i Sikory. Jedna z ciekawszych tras pieszych.

„Szlak Solny” – czerwony szlak pieszy, przykład szlaku ogólnopolskiego z nazwą nawiązującą do traktu handlowego między Wielkopolską a Pomorzem. Prowadzi od Kołobrzegu, a odcinek: Kluczewo – Prosinko – Kuźnica Drawska – Stare Drawsko – Czaplinek wiedzie drogami leśnictwa Sikory.

„Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego” – czarny szlak pieszy, o długości 71 km, biegnący z Połczyna Zdroju do Lubieszewa. Alternatywna trasa po pięknych terenach i różnorodnych krajobrazach Drawskiego Parku Krajobrazowego, wykraczająca poza jego granice w kierunku jeziora Lubie. Uraz, Warniłęg, Stare Worowo, Cieszyno - te miejscowości znajdują się na trasie szlaku, biegnącego drogami leśnictwa Worowo.

„Szlak wokół Jeziora Pile” – początek i koniec szlaku w Bornem Sulinowie, a trasa szlaku, o długości ponad 30 km, zatacza pętlę wokół jeziora Pile. Niewielki fragment szlaku biegnie terenami leśnictwa Międzylesie.

Szlaki rowerowe

„Dolina Pięciu Jezior” – niebieski szlak rowerowy, o długości 47,8 km. Początek i koniec w Czaplinku, a trasa szlaku zatacza pętlę wokół jezior dających początek rzece Drawie. Trasa wiedzie drogami leśnictwa Sikory przez miejscowości: Czaplinek – Kołomąt – Stare Drawsko – Kuźnica Drawska – Prosinko, Dolina Pięciu Jezior, Kluczewo – Drahimek – Stare Drawsko – Czaplinek.

„Kraina Zaklętego Trójkąta” – czerwony szlak rowerowy, o długości 45,3 km. Początek i koniec na zabytkowym rynku w Czaplinku. Biegnie drogami leśnictw: Sikory, Rakowo, Polne, głównie lasami, trasą: Czaplinek – Jezioro Dołgie Wielkie – Sikory – Jezioro Komorze – Rakowo – Komorze – Kuszewo – Żerdno – Stare Drawsko – Nowe Drawsko – Sikory – Czaplinek. Na odcinku od jeziora Dołgie Wielkie do Rakowa prowadzą dwa szlaki: łatwiejszy i trudniejszy.

„Greenway – Naszyjnik Północy” – zielony szlak rowerowy, o długości 846,1 km, to pętla mająca swój początek i koniec w Debrznie, w woj. pomorskim. Przebiega przez cztery województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie. Trasa w Nadleśnictwie prowadzi trzema etapami, biegnąc drogami leśnictw: Rakowo, Polne, Sikory, Piaseczno i Nowy Chwalim przez miejscowości: I etap - Łubowo – Rakowo – Komorze – Kuszewo – Żerdno – Stare Drawsko – Czaplinek; II etap - Siemczyno – Piaseczno – Rzepowo – Cieszyno; III etap – Stary Chwalim – Knyki – Nowy Chwalim – Radomyśl – Przeradź.

„Dookoła Jeziora Siecino” – niebieski szlak rowerowy, o długości 38,9 km. Zaczyna się i kończy pętlą w Złocieńcu, biegnąc skrajem Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż trasy spotkać można liczne zabytkowe ryglowe kościoły, pałace, parki, punkty widokowe, pomniki przyrody. Przebiega gruntami leśnictwa Worowo, przez miejscowości: Słowianki – Chlebowo – Cieszyno.

„Drawa” – czerwony szlak rowerowy, o długości 60,7 km. Zaczyna się i kończy pętlą w Złocieńcu, podążając przez wyjątkowo urozmaicony polodowcowy obszar pełen wzniesień i pagórków, rozdzielonych dolinami. Biegnie gruntami leśnictw: Piaseczno i Worowo przez miejscowości: Siemczyno – Piaseczno – Rzepowo – Warniłęg – Jaźwiny – Bolegorzyn (Grabinek) – Nowe Worowo – Stare Worowo – Cieszyno – Głęboczek – Budów – Złocieniec.

„Kraina małych jezior” – czarny szlak rowerowy, o długości 42,8 km. Pętla zaczynająca się i kończąca w Bornem Sulinowie. Podąża urozmaiconą trasą małych jezior przez pagórkowaty obszar, ponacinany dolinami małych jezior wytopiskowych i rynnowych oraz torfowisk. Przebiega gruntami leśnictw: Rakowo, Kiełpino i Międzylesie, przez miejscowości: Łubowo – Rakowo – Komorze – Okole – Strzeszyn – Międzylesie – Piława.

„Wzgórza nad Parsętą” – czerwony szlak rowerowy, o długości 33,2 km. Początek i koniec w Barwicach. Podąża południowym zboczem pradoliny Parsęty. Wyróżnia się dużą ilością punktów widokowych, rozmieszczonych na wierzchołkach i zboczach wysoczyzn. Trasa wiedzie po drogach leśnictwa Nowy Chwalim, głównie terenami bezleśnymi, przez miejscowości: Stary Chwalim – Knyki – Nowy Chwalim – Chwalimki – Ostropole – Śmilcz – Barwice.

„Dolina Parsęty” – zielony szlak rowerowy, o długości 51,1 km. Początek i koniec w Szczecinku. Prowadzi wzdłuż górnego odcinka rzeki Parsęty, w zmiennie ukształtowanym terenie leśnictw: Nowy Chwalim i Juchowo, przez miejscowości Radomyśl – Nowy Chwalim – Chwalimki – Jeziorki – Juchowo – Kądzielnia.

„Nad Jezioro Ciemino” – czerwony szlak rowerowy, o długości 52,9 km. Zaczyna się i kończy w Bornem Sulinowie, wiodąc przez główny ciąg jezior Pojezierza Drawskiego. Niewielki odcinek szlaku biegnie drogami leśnictwa Juchowo, przez miejscowości: Łączno – Kłosówko – Juchowo – Kądzielnia.

„Szlak Zwiniętych Torów" – kolor zielony: Połczyn-Zdój – Toporzyk – Słowianki – Cieszyno Drawskie – Złocieniec. Trasa o długości 27 km wiedzie dawnym nasypem kolejowym, z którego zdjęto tory, położono asfalt i udostępniono wyłącznie rowerzystom.

„Górna Dębnica” – kolor żółty: Barwice – Przybkówko – Kolonia Przybkowo – jez. Dębno – Gwiazdowo – Chłopowo – Polne – Czarne Wielkie – Stare Gonne – Kocury – Nowe Koprzywno – Parchlino – Barwice. Trasa pętli o długości ok. 40,0 km, zmierza przez fantastycznie skonfigurowany obszar, w strefie głębokiej, polodowcowej doliny rzeki Dębnicy.

Szlaki konne

Szlak konny „Pojezierza Drawskiego” – oznakowany pomarańczowym kołem. Długość całego szlaku wynosi 186,4 km. Wiedzie przez teren Pojezierza Drawskiego z Łobza do Białego Boru. Podzielony jest na pięć odcinków, z których każdy rozpoczyna się i kończy przy dużych ośrodkach jeździeckich. Podąża mało uczęszczanymi gruntowymi drogami i ścieżkami przez rozległe, widokowe obszary – pól, łąk i nieużytków oraz zwartych kompleksów leśnych. W Nadleśnictwie Czaplinek, biegnie terenami leśnictw: Polne, Kiełpino i Międzylesie, przez miejscowości: Trzemienko – Strzeszyn – Liszkowo.

„Szlak konny czarny” – oznaczony czarną podkową na tle białego prostokąta, o długości 20,1 km, składający się z pięciu odcinków połączonych w różnych miejscach, Przebiega terenami leśnictw: Polne, Kiełpino, Międzylesie i Rakowo, łącząc miejscowości: Trzemienko – Strzeszyn – Komorze – Polne.

„Szlak konny czerwony” – o długości 18,3 km, którego trasa oznaczona jest czerwoną podkową na tle białego prostokąta. Rozpoczyna się przy brzegu jeziora Drawsko, a kończy przy brzegu jeziora Komorze, łącząc się ze szlakiem czarnym. Przebiega terenami leśnictw: Sikory, Łubowo i Rakowo.

Szlaki kajakowe

„Szlak kajakowy – Piława” – ma długość 82 km i należy do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Rozpoczyna się w zachodnim końcu jeziora Komorze, przepływając przez siedem pięknie położonych jezior w górnym biegu rzeki. Po przepłynięciu Zalewów Nadarzyckich, koniec szlaku we wsi Nadarzyce.

„Szlak kajakowy rzeką Drawą im. Karola Wojtyły” – długości około 170 km, stanowi jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych. Jest dostępny dla kajaków od jeziora Żerdno do ujścia koło miasta Krzyż. Górna część rzeki objęta jest ochroną przez Drawski Park Krajobrazowy, środkowa i dolna zaś przez Drawieński Park Narodowy. Szlakiem tym kilkakrotnie spływał ks. kard. Karol Wojtyła, i to na jego cześć szlak został nazwany jego imieniem.

„Szlak kajakowy rzeką Parsętą” – długości około 144 km, również jeden z bardziej malowniczych szlaków kajakowych. Szlak rozpoczyna się za elektrownią wodną i mostem między Nowym Chwalimiem a Wierzchowem, zaś kończy w Kołobrzegu.