Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wspólna inwestycja przebudowy drogi 171

Wspólna inwestycja przebudowy drogi 171

W dniu 23.08.2019 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Czaplinek miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek i Burmistrzem Barwic, o realizacji wspólnej inwestycji polegającej na przebudowie drogi łączącej drogę wojewódzką 171 z miejscowością Uradz. Ten ważny dla mieszkańców naszej okolicy moment, podkreśliła obecność Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Pana Andrzeja Modrzejewskiego.

Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców niewielkiej miejscowości Uradz. Droga została w części już wyremontowana przez Gminę. Niestety, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, dalszy odcinek długo musiał by czekać na realizację. Dzięki zaangażowaniu środków Lasów Państwowych pochodzących z Funduszu Leśnego, roboty budowlane zostaną wykonane jeszcze w tym roku i droga będzie mogła służyć zarówno mieszkańcom, jak i leśnikom. Realizacja tej inwestycji w ciągu jednego roku - od planu do wykonania, była możliwa dzięki wsparciu wielu osób, z Panią Minister na czele.